tisdag 17 juli 2007

Vad är Transaktionsanalys?

Transaktionsanalys (TA) är en psykologisk teori som började utvecklas av den kanadensiske psykiatrikern Eric Berne under 1940-talet (se kapitlet "Vem var Eric Berne"). Efter hand som tiden gick fick han hjälp av alltfler villiga krafter.

Idag finns TA över hela världen och man kan examinera sig som psykoterapeut, pedagog, rådgivare och organisationskonsult på grundnivå, eller som handledare och utbildare. Flera europeiska universitet erbjuder också mastersutbildningar i TA.

En humanistisk teori

Att TA är en humanistisk psykologi innebär att vi menar att:

Människan är god innerst inne: Det lilla barnet är gott från början. Om det fick växa upp under ideala förhållanden skulle det förbli psykologiskt friskt (även om det förstås kunde ha hjärnskador och liknande). Vi har gott stöd för detta antagande från modern utvecklingspsykologi, se t.ex. Daniel Sterne "Spädbarnets interpersonella värld".

Människan har en fri vilja: Alla människor har en fri vilja som är en konsekvens av vår förmåga att reflektera över oss själva och ta beslut om vad vi vill vara och hur vi vill ha det.

Människan är ansvarig för sina handlingar: Även om vi får våra törnar under uppväxten och dessa resulterar i psykologiska problem, så kan man inte skylla bort sitt eget ansvar. Som den existentialistiske filosofen Jean Paul Sartre sa: "Man kan inte bestämma vad andra gör mot en – men man kan bestämma hur man ska hantera det."

Dessutom anser vi inom TA att:

Människor är kapabla att tänka och lösa problem: Förvisso kan man vara mer eller mindre begåvad, men även en person med mycket låg intelligens kan ändå tänka och lösa problem utifrån sina förutsättningar.

Förändringskontraktet

För den som vill gå i psykoterapi måste det vara hennes egna behov som styr behandlingens mål, men terapeuten måste förstås också kunna ställa upp på dem. Under alla förhållanden är det inte acceptabelt att terapeuten behandlar efter en generell mall om vad som är önskvärt och anses bra.

Därför gör alltid transaktionsanalytiker avtal med sina klienter om vad det är som man ska uppnå och om hur samarbetet ska gå till. Detta avtal kallas för Förändringskontrakt eller bara Kontrakt.

En heltäckande teori

En stor fördel med TA är att teorin är heltäckande. Här finns begrepp för att förstå såväl beteende, kommunikation och sociala system som inre dynamik, liksom förhållanden mellan olika nivåer. Detta innebär att man lätt kan svara på frågor som "Varför gör jag så här", eller t.o.m. "Vad ska jag säga när hon säger så till mig?". På så vis blir TA en mycket praktisk teori.

Att kombinera TA med andra teorier

TA är ett öppet system. Det innebär att det enkelt går att kombinera med andra psykologiska teorier. En del transaktionsanalytiker använder sig enbart av TA, och en del kombinerar det med psykoanalys, KBT, lösningsfokus, kroppsterapi, konstterapi m.m. På så vis kan TA även erbjuda ett tillskott till andra psykologiska inriktningar.

TA-litteratur på svenska:
  • Transaktionsanalytisk psykoterapi av Björck, Johnsson och Ohlsson (beställ på nätet eller i bokhandel.
  • Transaktionsanalysens grunder av Joines och Stewart (beställ från Lasse Åhnby, lasse.ahnby@telia.com)
  • Introduktion i Transaktionsanalys (endast 36 sid, någotmindre omfattande än denna blogg) av Stefan Sandström 60:- + moms (beställ på stefan@2san.nu).

Länk till STAFs sida "Vad är transaktionsanalys" som ger en koncis beskrining av TA:

http://www.transaktionsanalys.se/vad-ar-ta/vad-ar-ta.html

Inga kommentarer: