tisdag 17 juli 2007

Transaktionsanalysen i Sverige

TA kom till Sverige under 70-talet. Teorin användes en del inom organisationsutveckling och arbetsliv, men blev mest poppulär inom missbruksvården. Detta är i sig inte särskilt vanligt internationellt. Förmodligen berodde det på att det var en nisch som var ganska "ledig", samt att TAs förmåga att addressera så många olika nivåer – beteende, kommunikation och inre dynamik gjorde att den var användbar, liksom att den var funktionell när det gällde att arbeta med utagerande människor.

I början fanns det många entusiaster, men väldigt få som var utbildade. Under åren har det kommit till många utbildade transaktionsanalytiker. Samtidigt föll Svenska TA föreningen (STAF) nästan sönder när behandlingshemmen fick stänga under 90-talet, vilket medförde att medlemsantalet nu ligger runt ett hundratal. Men ett hundratal med god utbildning.

Det viktigaste forumet för TAmänniskor i Sverige just nu är den Nordiska TAkonferensen som äger rum vart annat år där vi träffas och håller föredrag och workshops för varandra. För dem som är medlemmar i STAF finns även en hemsida och ett medlemsblad. STAF kan nås på http://www.transaktionsanalys.se/

Inga kommentarer: