tisdag 17 juli 2007

Kommunikationsanalys

Den minsta enheten för kommunikation kallas i TA för en Transaktion. En transaktion består av
  1. ett transaktionellt stimulus (t.ex. "Hur mår du?") och
  2. ett transaktionellt respons (t.ex. "Jag mår bra!")
Bara ett transaktionellt stimulus utan respons är alltså inte någon kommunikation. Kommunikationen behöver inte bestå av ord, utan kan handla om ett höjt ögonbryn, en gest, en grimas m.m.

Eftersom vi alltid är i något jagtillstånd så kommer alltid ett TAstimulus från ett visst jagtillstånd. Dessutom riktar det sig till ett visst jagtillstånd hos mottagaren. T.ex "Vad är klockan?" kan vara ett TAstimulus från Vuxen som riktar sig till Vuxen i mottagaren. Så länge som man får svar från det jagtillstånd som man riktar sig till kan kommunikationen pågå hur länge som helst utan avbrott, vare sig den är harmonisk eller konfliktfylld. Sådan kommunikation kallas för komplementär.

Korsad kommuniktion

Däremot blir det lite speciellt när man får svar från ett annat jagtillstånd än det man riktar sig till:
EX: – Vad är klockan? (V->V)
– Ha,ha,ha, vilken töntig fråga! Gud så larvigt!!! (B -> B)
eller
– Jag är så ledsen idag... (B -> F)
– Jag är faktiskt mycket ledsnare än du, så det så! (B -> F)
eller
– Hur är det fatt med dig? (F->B)
– Den här sortens frågor är verkligen legio i det postmoderna samhället (F-> F)

Detta kallas för korsad kommunikation och bygger vanligen på ett omedvetet missförstånd om vilket jagtillstånd den andre utgår ifrån och riktar sig till. Sådana missförstånd handlar också oftast om att man misstolkar situationen beroende på tidigare upplevelser.

När kommunikationen korsas avbryts den. Oftast blir det tyst en stund och en av parterna måste byta jagtillstånd för att kunna återuppta den igen.

Dold kommunikation

Ibland menar man inte det som man säger, utan någonting annat. I sådana fall har man samtidigt två nivåer i kommunikationen: en social (på ytan) och en dold. Exempel på detta är när man vill säga saker som man inte riktigt vill stå för om de inte går hem. Dansgolvet är naturligtvis ett Eldorado för detta:

öppet: – Vill du följa med hem och se på mina etsningar?
dolt: – Vill du följa med hem och älska?
Det är också vanligt vid ironier:
öppet: – Visst är du välklädd: Ditt feta hår matchar din nersmorda tröja!
dolt: – Du ser verkligen inte klok ut!
Eller när någon i överläge kräver att man säger någonting som man inte vill säga:
öppet: – Det är klart att jag ska sluta supa.
dolt: – I alla fall tills du har lämnat rummet!

Det är alltid så att utfallet av dold kommunikation avgörs på den dolda nivån. Den öppna är bara kamouflage.

Inga kommentarer: