tisdag 17 juli 2007

Transaktionsanalysen i Världen

. .

Transaktionsanalysen representeras internationellt av International Transactional Analysis Association (ITAA) och i Europa av European Association for Transactional Analyssis (EATA).

Transaktionsanalysen uppstod ju i U.S.A där den nådde kultstatus under 1960-talet. Sedan dess har teorin gradvis spritts över världen. Idag är TA sedan länge på tillbakagång i U.S.A, samtidigt som teorin expanderar nästan explosionsartat i Europa. Ett resultat av detta är att den europeiska TA-föreningen EATA nu är större än den internationella (ITAA).

EATA är en av huvudaktörerna i den inflytelserika europeiska psykoterapiorganisationen EAP (European Association for Psychotherapy). Vi har stor förankring i länder som Tyskland, Italien, England, Schweiz, Frankrike m.fl och har föreningar i alla EUländer, samt andra europeiska länder. I många länder är TA legitimationsgrundande som teori (dock ej i Sverige) och flera europeiska universitet erbjuder t.ex. masters-utbildningar i TA.

De viktigaste forummen för EATAs och ITAAs medlemmar är de konferenser som hålls på olika håll i världen. För mera information om dessa organisationer se följande länkar:

http://www.eatanews.org/
och
http://www.itaa-net.org/

Inga kommentarer: